Α Γυμνασίου
Αρχαία2 ώρες
Μαθηματικά2 ώρες
Γλώσσα1 ώρα
Β Γυμνασίου
Αρχαία2 ώρες
Μαθηματικά2 ώρες
Γλώσσα1 ώρα
Φυσική1 ώρα
Χημεία1 ώρα
Γ Γυμνασίου
Αρχαία2 ώρες
Μαθηματικά3 ώρες
Γλώσσα1 ώρα
Φυσική1 ώρα
Χημεία1 ώρα
Α Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα2.5 ώρες
Γεωμετρία1 ώρα
Φυσική2.5 ώρες
Χημεία1.5 ώρα
Αρχαία2 ώρες
Έκθεση2 ώρες
Β Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Έκθεση2 ώρες
Αρχαία Γενικής1,5 ώρα
Αρχαία ΟΠ2 ώρες
Λατινικά1 ώρα
Άλγεβρα2 ώρες

Θετικών Σπουδών
Έκθεση2 ώρες
Άλγεβρα2 ώρες
Γεωμετρία1 ώρα
Χημεία1 ώρα
Μαθηματικά ΟΠ2 ώρες
Φυσική ΟΠ2 ώρες
Γ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Έκθεση2 ώρες
Μάθημα επιλογής2 ώρες

Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά4 ώρες
Φυσική3 ώρες
Χημεία3 ώρες

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά4 ώρες
ΑΕΠΠ2 ώρες
ΑΟΘ2 ώρες

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία4 ώρες
Ιστορία2 ώρες
Λατινικά2 ώρες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

captcha